Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 6 Юни 2020
 
05 Юни 2020 15:49 25.200 0.200 (0.80%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC21 Май 2019 13:50

Уведомление за дялово участие

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството са постъпили следното уведомление: Уведомление за значително дялово участие от „Застрахователно Дружество Евроинс“ АД, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 17.05.2019 г. този акционер е увеличил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от 0.00% до 9.56%, които представляват 40 190 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.

Прикачени файлове
20190521_148b.pdf