Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 18 Юни 2019
 
04 Юни 2019 10:55 25.000 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC11 Януари 2019 13:14

Уведомление за дялово участие

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството е постъпило следното уведомление:
Уведомление за значително дялово участие от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А. с LEI Code 315700GZA843JXKTJ400, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 08.01.2019 г. този акционер е намалил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от 19.98% до 13.03%, които представляват 54 780 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.

Прикачени файлове
20190110_Uvedomlenie_148b_Ro.pdf