Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА

Обн. ДВ. бр.69 от 22 Август 1991г.


Чл. 1. Заличава от списъка на населените места гр. Средногорие и определя седалищата на нови общини и населени места, които се включват в тях, както следва:
1. Златишка община със седалище гр. Златица. В състава на Златишката община се включват: селата Карлиево, Петрич, Църквище и гр. Златица;
2. Пирдопска община със седалище гр. Пирдоп. В състава на Пирдопската община се включват: гр. Пирдоп и с. Душанци;
3. Антонска община със седалище с. Антон. В състава на Антонската община се включва с. Антон;
4. Мирковска община със седалище с. Мирково. В състава на Мирковската община се включват: с. Бенковски, колиби Брестака, с. Буново, колиби Илинден, с. Каменица, с. Мирково, колиби Плъзище, колиби Преспа, с. Смолско, колиби Хвърчил и колиби Черковище;
5. Чавдарска община със седалище с. Чавдар. В състава на Чавдарската община се включва с. Чавдар;
6. Челопечка община със седалище с. Челопеч. В състава на общината се включва с. Челопеч.


Чл. 2. Отделя кв. "Бараково" и землището му от гр. Кочериново, община Кочериново и го признава за отделно населено място с наименование с. Бараково.


Чл. 3. Отделя кв. "Микрево" и землището му от с. Струмяни, община Струмяни, и го признава за отделно населено място с наименование с. Микрево.


Чл. 4. Отделя кв. "Сирищник" и землището му от с. Ковачевци, община Ковачевци, и го признава за отделно населено място с наименование с. Сирищник.


Чл. 5. Отделя кв. "Николичевци" и землището му от с. Скриняно, община Кюстендил, и го признава за отделно населено място с наименование с. Николичевци.


Чл. 6. Отделя кв. "Черна гора" и землището му от гр. Батановци, община Перник, и го признава за отделно населено място с наименование с. Черна гора.


Чл. 7. (1) Отделя кв. "Житуша" и землището му от с. Колош, община Радомир, и го признава за отделно населено място с наименование с. Житуша.
(2) Отделя кв. "Кленовик" и землището му от с. Колош, община Радомир, и го признава за отделно населено място с наименование с. Кленовик.
(3) Заличава от списъка на населените места с. Колош.


Чл. 8. Отделя кв. "Каспичан" и землището му от гр. Каспичан, община Каспичан, и го признава за отделно населено място с наименование с. Каспичан.


Чл. 9. Отделя кв. "Полковник Минково" и землището му от с. Димитър Ганево, община Добрич, и го признава за отделно населено място с наименование с. Полковник Минково.


Чл. 10. Отделя кв. "Климентово" и землището му от гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, и го признава за отделно населено място с наименование с. Климентово.


Чл. 11. Отделя кв. "Шемшево" и землището му от с. Леденик, община Велико Търново, и го признава за отделно населено място с наименование с. Шемшево.


Чл. 12. Отделя кв. "Черник" и землището му от гр. Дулово, община Дулово, и го признава за отделно населено място с наименование с. Черник.


Чл. 13. Отделя кв. "Ловско" и землището му от гр. Лозница, община Лозница, и го признава за отделно населено място с наименование с. Ловско.


Чл. 14. Отделя кв. "Китен" и землището му от гр. Приморско, община Мичурин, и го признава за отделно населено място с наименование с. Китен.


Чл. 15. Отделя кв. "Чешнегирово" и землището му от гр. Садово, община Садово, и го признава за отделно населено място с наименование с. Чешнегирово.


Чл. 16. Отделя кв. "Настан" и землището му от гр. Девин, община Девин, и го признава за отделно населено място с наименование с. Настан.


Чл. 17. Отделя кв. "Тополовец" от с. Дреновец, община Ружинци, и го признава за отделно населено място с наименование с. Тополовец.


Чл. 18. Отделя кв. "Драгомъж" от с. Малък Поровец, община Исперих, и го признава за отделно населено място с наименование с. Драгомъж.


Чл. 19. Отделя кв. "Медовене" от гр. Кубрат, община Кубрат, и го признава за отделно населено място с наименование с. Медовене.


Чл. 20. Отделя кв. "Савин" от гр. Кубрат, община Кубрат, и го признава за отделно населено място с наименование с. Савин.


Чл. 21. Отделя кв. "Дисевица" от с. Търнене, община Плевен, и го признава за отделно населено място с наименование с. Дисевица.


Чл. 22. Отделя кв. "Долна махала" от с. Големанци, община Хасково, и го признава за отделно населено място с наименование с. Долна махала.


Чл. 23. Отделя кв. "Чоба" от гр. Брезово, община Брезово, и го признава за отделно населено място с наименование с. Чоба.


Чл. 24. Отделя кв. "Кошарите" и землището му от с. Беланица, община Радомир, и го признава за отделно населено място с наименование с. Кошарите.


Чл. 25. Отделя кварталите "Гецово", "Пороище" и "Стражец" от Разград и ги признава за отделни населени места с наименования Гецово, Пороище и Стражец.


Чл. 26. Заличава от списъка на населените места с. Горна гледка, община Кърджали, и присъединява землището му към гр. Кърджали.


Чл. 27. Заличава от списъка на населените места с. Долно езерово, община Бургас, и присъединява землището му към гр. Бургас.


Чл. 28. Заличава от списъка на населените места селата: Веслец, Пеевско и Мъженци и присъединява землищата им към с. Бенковски, община Кирково.


Чл. 29. Заличава от списъка на населените места с. Загоричене и присъединява землището му към с. Фотиново, община Кирково.


Чл. 30. Заличава от списъка на населените места селата: Пенковци и Трепетлика и присъединява землищата им към с. Чорбаджийско, община Кирково.


Чл. 31. Признава махала "Дуня", община Неделино, за село с наименование с. Дуня.


Чл. 32. Признава махала "Галище", община Мадан, за село с наименование с. Галище.


Чл. 33. Признава махала "Крайна", община Неделино, за село с наименование с. Крайна.


Чл. 34. Признава махала "Оградна", община Неделино, за село с наименование с. Оградна.


Чл. 35. Заличава от списъка на населените места с. Полянци, община Кирково, и признава като самостоятелни населени места селата Дружинци и Завоя с наименования с. Дружинци и с. Завоя.


Чл. 36. Заличава от списъка на населените места с. Златен рог, община Видин, и признава за самостоятелни населени места с. Кутово и с. Антимово с наименования с. Кутово и с. Антимово.

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя укази на Държавния съвет: № 313, ДВ, бр. 14 от 1978 г.; № 1942, ДВ, бр. 72 от 1974 г. (в частта му за с. Бараково и с. Чешнигирово); № 1840, ДВ, бр. 93 от 1970 г. (в частта му за с. Микрево и с. Николичевци); № 1260, ДВ, бр. 47 от 1972 г.; № 881, ДВ, бр. 94 от 1965 г. (в частта му за с. Житуша и с. Кленовик); № 202, ДВ, бр. 18 от 1976 г. (в частта му за с. Каспичан); № 582, Изв., бр. 104 от 1959 г. (в частта му за с. Полковник Минково и с. Тополовец); № 757, ДВ, бр. 36 от 1971 г. (в частта му за с. Климентово, с. Ловско, с. Настан, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец); № 317, Изв., бр. 100 от 1955 г. (в частта му за с. Шемшево, с. Драгомъж и с. Дисевица); № 344, Изв., бр. 58 от 1951 г. (в частта му за с. Черник); № 2190, ДВ, бр. 83 от 1981 г. (в частта му за с. Китен); № 970, ДВ, бр. 27 от 1986 г. (в частта му за с. Медовене, с. Савин, с. Дружинци и с. Завоя); № 28, Изв., бр.10 от 1952 г.; № 591, Изв., бр. 103 от 1961 г. (в частта му за с. Кутово с. Антимово).


§ 2. (1) Министерският съвет в срок от 10 дни след влизането на този закон в сила в рамките на утвърдения щат да назначи временни изпълнителни комитети в общините Златица, Пирдоп, с. Антон, с. Мирково, с. Чавдар и с. Челопеч.
(2) Временните изпълнителни комитети в общините, в които със закона се извършват административно-териториално промени, в срок от 10 дни след влизането му сила да определят признатите за населени места селища като самостоятелни кметства или в състава на кое кметство се включват и в рамките на щата да назначат временни управи.


§ 3. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.