Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 55 ОТ 2005 Г.)

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 55 ОТ 2005 Г.)

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г.


Параграф единствен. В чл. 4 т. 3 се изменя така:
"3. поддържа регистри в системата на образованието и обменя информация с информационните системи на други държавни институции;".