Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 55 ОТ 2005 Г.)

Информацията е предоставена от ciela.net
 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 55 ОТ 2005 Г.)

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г.


Параграф единствен. В чл. 2, ал. 3 числото "15" се заменя с "13" и числото "14" се заменя с "12".