Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Март 2023

Анкета

Кои предложения на бизнеса одобрявате за подобряване на капиталовия пазар у нас?
9.52%   Усъвършенстване на нормативната уредба и ограничаване на свръхрегулациите
11.90%   Опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите
27.38%   Създаване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес чрез капиталовия пазар
4.76%   Допускане до търговия на регулиран пазар на миноритарни дялове от държавни дружества
7.14%   Набиране на финансов ресурс за реализиране на големи/инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар
29.76%   Всички предложения на бизнеса трябва да се реализират
8.33%   Нито едно предложение
1.19%   Не съм запознат/а
Брой гласували: 84