Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 2 Март 2024

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZЕмитент (Issuer)Всяка публична компания, чиито акции се търгуват на борсата; дружество, което е издало облигации; държава; община. Юридическото лице, задължено по ценните книжа: а) които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството; б) които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. В случаите на депозитарни разписки за ценни книжа емитент е лицето, което е издало базовите ценни книжа.