Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 2 Март 2024

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZДюрация (Duration)Показател за срока на изплащане на заетата сума, определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията. Колкото по-дълъг е срокът до падежа, толкова по-големи са дюрацията и променливостта в цената, а колкото по-голям е купонът, толкова по-малки са дюрацията и съответно променливостта в цената.