Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZХедж фондове (Hedge Funds)Колективни инвестиционни схеми, независимо от правната им структура по националното право, които прилагат сравнително неограничени инвестиционни стратегии, за да получат положителни абсолютни резултати, и чиито управители, освен възнаграждение за управление, получават и възнаграждение според резултатите от дейността на фонда. Хеджиране (Hedging) е операция, която цели предпазване от риск, застраховане срещу валутен риск, практикувано широко на форуърдния и спот валутен пазар, може да се прилага и при покупко-продажба на стоковата борса. Хедж фондовете имат малко ограничения по отношение на вида на финансовите инструменти, в които те могат да инвестират и поради това могат да прилагат гъвкаво множество финансови техники, свързани с увеличаване на съотношението дълг/акционерен капитал, къса продажба или друга техника. Операция, която цели предпазване от риск