Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024

Условия за ползване


Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между:

Инфосток АД, ЕИК 203104650, наричан по-долу ИНФОСТОК.БГ

И

Потребителя на сайта Infostock.bg, създаден и поддържан от Инфосток АД, с интернет адрес (URL) https://www.infostock.bg,
наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ

Чрез този сайт ИНФОСТОК.БГ предоставя следните безплатни услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ:
- Персонализация на функционалности на сайта, където това е възможно
- Достъп до пазарната информация на БФБ – София АД в реално време
- Персонализация и управление на собствен виртуален портфейл
- Достъп до RSS каналите на сайта
- Друго съдържание предоставяно от ИНФОСТОК.БГ единствено на регистрирани потребители

ПОТРЕБИТЕЛЯ, кликайки върху бутона “РЕГИСТРИРАЙ”, намиращ се във формата за регистрация на този сайт, приема следните условия за неговото ползване:

ПРЕДМЕТ

Предметът на настоящите условия дефинират правата и задълженията на ИНФОСТОК.БГ и ПОТРЕБИТЕЛЯ при използването на сайта Infostock.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да попълни формата за регистрация с точни данни. Той също така се задължава да запази в тайна паролата за достъп до сайта. ПОТЕРБИТЕЛЯ се задължава да уведоми ИНФОСТОК.БГ за всички неоторизирани употреби на неговия акаунт, доколкото те са му известни.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ИНФОСТОК.БГ и неговите контрагенти, правят усилия да предоставят достоверна и актуална информация. Въпреки това, ИНФОСТОК.БГ, не гарантира и не носи отговорност за неточности, грешки и/или забавяне в предоставянето на информацията.
Съдържанието на сайта infostock.bg, включващо новини, анализи, финансови данни, котировки и друга информация, е предоставено единствено за лично ползване. Съдържанието няма за цел и не е подходящо за взимане на инвестиционни или търговски решения. Също така, не представлява каквато и да било форма на съвет (инвестиционен, търговски, правен или данъчен) или препоръка, отнасящи се за отделен финансов инструмент, продукт и/или стратегия.
В съдържанието на сайта е възможно да има линкове към други интернет сайтове, които биха представлявали интерес за Вас, ИНФОСТОК.БГ обаче не носи никаква отговорност за тяхното съдържание.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ имат право да сваля и отпечатва съдържанието на този сайт, единствено за лични и нетърговски цели. Публикуването или разпространението на каквото и да било съдържание от сайта, без предварително изрично писмено съгласие от ИНФОСТОК.БГ е забранено.

ПРОМЕНИ

ИНФОСТОК.БГ си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.