Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 31 Март 2020
 
31 Март 2020 16:43 0.970 0.004 (0.41%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF / CCB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2019
9/2019 6/2019 3/2019 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   8.76% 4.89% 5.44% 5.36%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   18.98% 21.00% 19.83% 12.12%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   8.37% 5.46% 6.88% 9.18%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   7.44% 6.62% 2.85% 0.71%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -93.07% 76.69% 51.46% 43.76%  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   5.67% 48.44% 23.85% 2.43%  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -98.80% 92.04% 53.06% 46.13%  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   5.68% 53.32% 25.45% 3.33%  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -98.80% 92.04% 53.06% 46.13%  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   5.68% 53.32% 25.45% 3.33%  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -31.21% -6.71% -13.89% -16.21%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.