Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 31 Март 2020
 
31 Март 2020 16:43 0.970 0.004 (0.41%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF / CCB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2019
9/2019 6/2019 3/2019 »
ROE (T4Q)   6.22% 8.54% 8.01% 7.67%  
ROE (3YA)   7.06% - - -  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   0.59% 0.80% 0.72% 0.67%  
ROA (3YA)   0.63% - - -  
ROCE (T4Q)   - - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   21.40% 28.18% 25.95% 24.14%  
Operating Margin (3YA)   22.04% - - -  
Pretax Margin (T4Q)   21.40% 28.18% 25.95% 24.14%  
Pretax Margin (3YA)   22.04% - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   19.26% 25.90% 23.48% 21.82%  
Net Profit Margin (3YA)   19.84% - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   - - - -  
Sales/Employees (LY)   79K - - -  
Net Income/Employees (LY)   15K - - -  
FCF (T4Q)   -25 668K -9 995K -9 996K -9 914K  
FCF (LQ)   -18 252K -2 465K -2 467K -2 484K  
EBIT (T4Q)   38 704K 49 917K 45 355K 41 504K  
EBIT (LQ)   835K 10 511K 11 334K 16 024K  
EBITDA (T4Q)   64 372K 59 912K 55 351K 51 418K  
EBITDA (LQ)   19 087K 12 976K 13 801K 18 508K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.