Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Май 2020
 
05 Декември 2019 16:18 0.805 0.085 (9.55%)

Алфа България АД (VZW / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW18 Май 2020 13:49

Вътрешна информация

Уведомление за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството и обявяване на актуален Устав на „Алфа България“ АД

С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно представляващите /изпълнителни директори/ на Дружеството, с което г-н Антон Ерокхине е освободен като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, г-н Ивар Гьоран Свенсон и г-н Дилян Никифоров Петров са вписани като представляващи /изпълнителен директори/ и нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.
Считано от 14.05.2020 г., чрез вписване с регистрационен 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е вписана промяната в представителната власт и състава на Съвета на директорите.
Валери Петров Китев представлява дружеството само заедно с Ивар Гьоран Свенсон или с Дилян Никифоров Петров. Ивар Гьоран Свенсон представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев. Дилян Никифоров Петров представлява дружеството само заедно с Валери Петров Китев.

С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени в Устава на Алфа България АД.
Считано от 11.05.2020 г., и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е обявен актуалния Устав на „Алфа България“ АД, приет на редовно годишно общо събрание на акционерите от 04.05.2020 г.

С Решение на Общото събрание на акционерите на Алфа България АД от 04.05.2020г. за вписване на промени относно адреса на управление на Дружеството от гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински" №12 нa гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер. Считано от 14.05.2020 г., и с регистрационен номер на вписването 20200514145626 в Търговския регистър към Агенция по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ, е вписана промяната и новия адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер.