Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 10 Април 2020
 
23 Март 2020 14:11 1.050 0.040 (3.96%)

Риъл Булленд АД (RBL / RBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

RBL26 Март 2020 11:52

Промени в капитала на дружеството

Уведомление за удължаване на срокове

Уважаеми Дами и Господа,

С Решение № 206-E ОТ 12.03.2020 КФН потвърди проспект за публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на Риъл Булленд АД.

На основание чл. 84 ЗППЦК Съветът на Директорите на дружеството, във връзка с пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение в Република България, взе решение за удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала. Крайният срок за прехвърляне на правата се определя на 30 дни в съответствие с чл. 112б алинея 4 от ЗППЦК, а крайният срок за записване на акции и заплащане на цената се удължава с 60 дни от крайната дата за прехвърляне на правата в съответствие с чл. 84, алинеи 1 и 2, тоест настъпват следните изменения в графика:

– Начална дата за търговия на правата на борсата: запазва се 26.03.2020 г.;
– Крайна дата за търговия на правата на борсата: променя се от 08.04.2020 г. на 22.04.2020 г.;
– Начална дата за прехвърляне на правата: запазва се 26.03.2020 г.;
– Крайна дата за прехвърляне на правата: променя се от 10.04.2020 г. на 24.04.2020 г.;
– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: променя се от 21.04.2020 г. на 04.05.2020 г. ;
– Начална дата за записване на акции от увеличението: 26.03.2020 г.;
– Крайна дата за записване на акции от увеличението: променя се от 08.05.2020 г. на 23.06.2020 г.;

Предвид взетото решение промените са отразени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 206-E ОТ 12.03.2020 г., като засягат предвидения график на публично предлагане, както и очаквани дати на регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър, регистриране на новите акции в Централен депозитар АД, начало на търговия на новите акции на фондовата борса, като и медията за публикации, изискуми по проспекта във връзка с публичното предлагане: www.infostock.bg.

Останалите условия на публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на Риъл Булленд АД Д, предвидени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 206-E г., както и в съобщението по чл. 92а ЗППЦК, не се променят. Удължаването на срока ще бъде обявено, където се изисква по закон, в КФН, на интернет страниците на инвестиционния посредник и емитента, медията чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК www.infostock.bg.

Прикачени файлове
Uvedomlenie do KFN.pdf
RBL_prospectus_corrected.pdf