Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 19 Септември 2020
 
15 Септември 2020 12:51 49.600 0.600 (1.22%)

Химснаб България АД (58E / EMPI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI12 Септември 2020 19:47

Финансови отчети
към дата: 31.03.2020 г.; вид: индивидуален, неодитиран;

Междинен финансов отчет на Химснаб България АД за първото тримесечие на 2020 г.

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД публикува междинния си индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2020 г. съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 за проспекти при публично предлагане и разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Отчетът е на разположение на всички, които искат да се запознаят с него в седалището на Дружеството.