Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 10 Август 2020
 
31 Юли 2020 11:56 49.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (58E / EMPI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI31 Юли 2020 23:55

Финансови отчети
към дата: 31.12.2019 г.; вид: консолидиран, одитиран;

Годишен консолидиран финансов отчет на Химснаб България АД за 2019 година

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД публикува годишния си консолидиран финансов отчет за 2019 г., съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 за проспекти при публично предлагане и разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Отчетът е на разположение на всички, които искат да се запознаят с него в седалището на Дружеството.