Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Юни 2020
 
02 Юни 2020 14:32 1.070 0.020 (1.90%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (4CF / CCB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CCB26 Юли 2019 20:42

Други

ЦКБ АД успешно завърши преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест на Европейската централна банка

На 26 Юли 2019 г. официално завърши участието на Централна кооперативна банка АД в всеобхватната оценка, извършена от Европейската централна банка (ЕЦБ), състояща се от преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест, в контекста на искането за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ, заради заявеното желание на Република България за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II.
В периода Ноември 2018 г. - Юли 2019 г. Европейската централна банка проведе Преглед на качеството на активите и последващ Стрес тест на отделни банки в България. Използваната методология „Asset Quality Review Phase 2 Manual“ е приложима за всички банки на територията на Европейския съюз и резултатите на банките са пряко съпоставими.
През месец Юли 2019 г. процеса завърши успешно за Централна кооперативна банка АД, като проведеният преглед на активите и стрес тест установиха адекватно управление на банката, покриващо изискванията на ЕЦБ. Капиталовата адекватност на Базовия собствен капитал от 1-ви ред на ЦКБ АД изчислена в края на 3 годишния хоризонт на стрес теста е 17.54% в базовия сценарии и 7.97% в утежнения.
Показаните резултати превишават значително референтните капиталови прагове и за ЦКБ АД не бе установена нужда от каквито и да е допълнителни капиталови мерки.
Официалното прес съобщение и детайлни резултати могат да бъдат разгледани на страницата на Европейския банков орган:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.en.html

Прикачени файлове