Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Октомври 2020
 
13 Октомври 2020 15:05 1.050 0.000 (0.00%)

Български фонд за дялово инвестиране АД (BPT / BPT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BPT16 Октомври 2020 11:30

Вътрешна информация

Решение на Съвета на директорите от 15.10.2020

Съобщение от Български фонд за дялово инвестиране АД
Във връзка с влезли в сила промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа от 21.08.2020 г. и по повод на предстояща процедура по увеличение на капитала на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД чрез публично предлагане на акции, на 15.10.2020 г.Съветът на директорите взе следното решение за актуализиране сроковете, посочени в т. 2 и 3 от неговото решение от 26.06.2020 г., както следва:
Приложимите срокове, свързани с правата на акционерите и процедурата на публичното предлагане, са тези, които са посочени в Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето – части от Проспекта за публично предлагане на акции на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, потвърден с решение на Комисията за финансов надзор № 738 – Е от 01.10.2020 г.

16.10.2020 г.

Прикачени файлове