Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 10 Април 2020
 
20 Март 2020 11:45 1.100 0.000 (0.00%)

Български фонд за дялово инвестиране АД (BPT / BPT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BPT26 Март 2020 09:37

Уведомление за дялово участие

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.148 б от ЗППЦК
от Български фонд за вземания АДСИЦ, с адрес: гр.София, ул. „Г.С.РАКОВСКИ“ No 132, вх. А, ет. 1, офис 3

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:


На 25.03.2020 г. Български фонд за дялово инвестиране АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Юг Маркет фонд Мениджмънт АД, действащо за сметка на ДФ Юг Маркет Максимум. Със същото дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане дяловото участие на ДФ Юг Маркет Максимум в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило от 7,31% на 4,99%.

Прикачени файлове