Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 31 Май 2020

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZДружество със специална инвестиционна цел АДСИЦ (Company with special investment purpose)Акционерно дружество, което при условията и по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания). АДСИЦ е длъжно да разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата си, а като дружество от затворен тип, не се счита за колективна инвестиционна схема.