Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 3 Юни 2020

8AVAДруги


Лихвено плащане

Емитент: Астерион България АД-София (8AVA)
Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Астерион България АД-София, (8AVA), емисия с ISIN код - BG2100006092, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 14.10.2019 год.;
- Купон: 5.25 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 11.10.2019 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 09.10.2019 год.;