Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Февруари 2020

2SLBДруги


Лихвено плащане

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Специализирани логистични системи АД-София, (2SLB), емисия с ISIN код - BG2100004170, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 22.09.2019 год.;
- Купон: 3.5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 16.09.2019 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 12.09.2019 год.;