Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Юни 2019

AO0Общо събрание


Провеждане на общо събрание

БГ Агро АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-02-2019 г. от10:00 часа в гр.Варна "Салтанат"-9010 на адрес зала на Ресторант „Парми - Морска Градина", с административен адрес 9010 „Салтанат", гр. Варна при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „БГ АГРО" АД с решение от 02 януари 2019 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО" АД което ще се проведе на 15 февруари 2019 г. от 10.00 часа в залата на Ресторант „Парми - Морска Градина", с административен адрес 9010 „Салтанат", гр. Варна, при следния дневен ред :1. Освобождаване на Ваня Атанасова Беевска от длъжност като член на Одитния комитет на „БГ АГРО" АД.; 2. ИЗБОР на Даниела Димитрова Атанасова - член на Съвета на директорите на „БГ АГРО" АД за член на Одитния комитет на „БГ АГРО" АД.