Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 27 Ноември 2021
 
26 Ноември 2021 14:31 52.500 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI25 Ноември 2021 12:28

Финансови отчети
към дата: 30.09.2021 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Междинен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г. на Химснаб България АД

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД публикува междинния си консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2021 г., съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 за проспекти при публично предлагане и разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Отчетът е на разположение на всички, които искат да се запознаят с него в седалището на Дружеството.