Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Май 2022
 
27 Април 2022 11:26 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI27 Май 2021 20:17

Финансови отчети
към дата: 31.03.2021 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. на Химснаб България АД

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД публикува междинния си консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г., съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 за проспекти при публично предлагане и разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Отчетът е на разположение на всички, които искат да се запознаят с него в седалището на Дружеството.