Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
08 Септември 2021 12:36 42.000 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR / 5CK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE14 Септември 2021 11:02

Общо събрание на акционерите

Протокл от извънредно Общо събрание на акционерите

Поради липса на кворум, свиканото за 13.09.2021 г. извънредно ОСА на ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) не e проведено.
Във връзка с това, извънредното ОСА ще се проведе на 28.09.2021 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.09.2021 г.

Прикачени файлове
20210913_Protokol_IOSA.pdf