Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019

Статистика

Сегменти на БФБ Промяна % Печеливши / Губещи Обем (лева) Обем (лева) - Нагоре / Надолу Годишен връх Годишно дъно Пазарна
капитализация
Сегмент акции Standard 1.46
 
 
43.33%
45.00%
44 475 147
 
 
40.09%
52.70%
22 23 9 236 608 971
БФБ 0.72
 
 
41.52%
38.60%
91 048 040
 
 
32.19%
61.11%
69 62 32 095 187 898
БФБ - Пазари на акции 0.76
 
 
42.86%
42.86%
83 478 297
 
 
31.67%
62.89%
43 42 30 238 898 429
Сегмент за облигации 0.14
 
40.00%
0.00%
1 762 350
 
51.62%
0.00%
8 9 177 584 130
Сегмент акции Premium 2.00
 
 
71.43%
28.57%
6 263 888
 
 
74.13%
25.87%
0 4 1 736 249 475
Сегмент за дружества със специална инв. цел 0.12
 
 
37.93%
37.93%
4 767 649
 
 
32.21%
57.09%
15 6 1 341 264 029
Сегмент за колективни инвестиционни схеми 12.61
0.00%
0.00%
8 590 356
0.00%
0.00%
0 0 68 865 836
Алтернативен пазар (BaSE) 2.23
 
 
38.98%
42.37%
32 739 262
 
 
1.63%
95.05%
21 15 18 347 788 333
Сегмент за структурирани продукти 49.90
0.00%
0.00%
25
0.00%
0.00%
0 0 5 967
Сегмент за компенсаторни инструменти 1.06
 
 
66.67%
33.33%
1 022 190
 
 
36.21%
63.79%
0 2 257 187 606
Сегмент за права 0.56
0.00%
0.00%
36 398
0.00%
0.00%
3 3 11 381 901