Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 23 Май 2019
 
22 Януари 2019 16:54 5.350 0.150 (2.73%)

Свилоза АД (3MZ / SVIL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
5.350 лв. 0.150 2.73% 2 618 22 Януари 2019 16:54
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 485
Средно дневен обем (лева/акции) 14 959 / 2 817
Пазарна
капитализация
169 888 950
Брой емитирани акции 31 754 944
P/E (неконс. / конс.) 2 426.99 / 7.46
P/B (неконс. / конс.) 3.56 / 1.21
Beta/Adj. Beta 0.40 / 0.60
Цена на предходно затваряне 5.500
Най-висока дневна цена 5.400
Най-ниска дневна цена 5.350
Най-висока 52-седмична цена 5.50
Най-ниска 52-седмична цена 3.96
52-седмично изменение 21.04%
Изменение от началото на годината 0.93%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.73% 2.73% 0.93% 9.18% 0.93% 21.04%
Спрямо максималната за периода 0.93% 0.93% 2.73% 2.73% 2.73% 2.73%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 4.90% 13.83% 4.90% 35.10%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.87% 0.89% 0.83% 0.77% 0.80% 8.06%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 166 942 000 лв.
Продажби 120 815 000 лв.
EBITDA 31 186 000 лв.
EBIT 23 985 000 лв.
Нетна печалба 13 901 000 лв.
Печалба на акция 0.72 лв.
ОПП 33 374 000 лв.
ОА/СК 1.19
Последен дивидент/година 0.03/2017
Дивидент/Печалба 0.07
Доходност от дивиденти 0.55%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 34.33% 54.62% -15.34%
Счетоводна стойност на акция -0.57% -12.37% -0.78%
Общо активи -1.43% -12.22% -0.82%
Продажби 70.21% -26.30% 32.96%
EBITDA -117.63% -1 437.92% -150.92%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 71.85% 57.77% -133.21%
Дивидент - - -