Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Май 2019
 
23 Декември 2010 10:08 0.800 0.350 (30.43%)

Югоизточен Холдинг АД (6SE / HUGO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.800 лв. 0.350 30.43% 13 365 23 Декември 2010 10:08
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 8.62% / 13 700
Средно дневен обем (лева/акции) 477 / 446
Пазарна
капитализация
127 078
Брой емитирани акции 158 848
P/E  0.24
P/B  0.19
Beta/Adj. Beta - / -
Цена на предходно затваряне 1.150
Най-висока дневна цена 1.000
Най-ниска дневна цена 0.800
Най-висока 52-седмична цена 1.15
Най-ниска 52-седмична цена 0.80
52-седмично изменение 54.29%
Изменение от началото на годината 54.29%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 30.43% 30.43% 30.43% 54.29% 54.29% 54.29%
Спрямо максималната за периода 20.00% 20.00% 20.00% 30.43% 30.43% 30.43%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 17.95% 18.03% 18.03% 25.09% 25.09% 25.09%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 700 000 лв.
Продажби 0 лв.
EBITDA 530 000 лв.
EBIT 530 000 лв.
Нетна печалба 529 000 лв.
Печалба на акция 3.33 лв.
ОПП -55 000 лв.
ОА/СК 1.04
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция - - -
Счетоводна стойност на акция 371.83% -17.44% -10.88%
Общо активи 0% 0% 0%
Продажби 0% 0% 0%
EBITDA -2 134.62% 8.33% 500.00%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 0% 0% 0%
Дивидент - - -