Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 18 Януари 2019
 
16 Януари 2019 13:29 7.000 0.350 (4.76%)

Проучване и добив на нефт и газ АД (4O1 / GAZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
7.000 лв. 0.350 4.76% 700 16 Януари 2019 13:29
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 11 946 / 1 612
Пазарна
капитализация
85 596 434
Брой емитирани акции 12 228 062
P/E (неконс. / конс.) - / 25.29
P/B (неконс. / конс.) 0.88 / 0.86
Beta/Adj. Beta 0.21 / 0.47
Цена на предходно затваряне 7.350
Най-висока дневна цена 7.000
Най-ниска дневна цена 7.000
Най-висока 52-седмична цена 7.80
Най-ниска 52-седмична цена 5.60
52-седмично изменение 0.00%
Изменение от началото на годината 6.67%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 4.76% 6.67% 4.48% 0.71% 6.67% 0.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 4.76% 8.50% 8.50% 4.76% 10.26%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 21.74% 25.00% 0.00% 25.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.91% 6.64% 5.51% 2.91% 4.11%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 131 791 000 лв.
Продажби 30 249 000 лв.
EBITDA 8 350 000 лв.
EBIT 3 135 000 лв.
Нетна печалба 3 385 000 лв.
Печалба на акция 0.28 лв.
ОПП 4 072 000 лв.
ОА/СК 1.33
Последен дивидент/година 0.21/2017
Дивидент/Печалба 0.72
Доходност от дивиденти 2.85%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция 5.63% -15.48% 0.30%
Счетоводна стойност на акция -0.89% -0.46% -4.20%
Общо активи 0% 6.59% -7.16%
Продажби 0% -44.24% 17.82%
EBITDA -15.46% -6.11% -24.43%
Нетна печалба 0% -24.25% -11.29%
ОПП 0% -68.59% -23.66%
Дивидент - -27.59% -12.12%