Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 6 Октомври 2015
 
01 Октомври 2015 14:07 0.521 0.139 (21.06%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.521 лв. 0.139 21.06% 5 01 Октомври 2015 14:07
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 10
Средно дневен обем (лева/акции) 8 / 13
Пазарна
капитализация
3 430 161
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.12 / 0.08
Beta/Adj. Beta 0.69 / 0.79
Цена на предходно затваряне 0.660
Най-висока дневна цена 0.521
Най-ниска дневна цена 0.521
Най-висока 52-седмична цена 0.884
Най-ниска 52-седмична цена 0.47
52-седмично изменение 32.34%
Изменение от началото на годината 34.88%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 21.06% 21.06% 23.38% 5.47% 34.88% 32.34%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 21.06% 23.38% 30.53% 41.06%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 3.99% 10.85% 10.85%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 20.70% 20.82% 4.40% 17.82%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 284 000 лв.
Продажби 12 532 000 лв.
EBITDA 982 000 лв.
EBIT -541 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.09 лв.
ОПП 538 000 лв.
ОА/СК 1.39
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 0% 14.29% -2.78%
Счетоводна стойност на акция -0.97% -0.27% 0.05%
Общо активи -8.79% 5.17% -12.18%
Продажби -38.97% 27.10% 5.94%
EBITDA -47.48% -54.33% -17.46%
Нетна печалба 272.73% 0% 0%
ОПП -4.28% 4.84% -20.79%
Дивидент - - -