Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 26 Март 2015
 
23 Март 2015 10:30 0.505 0.095 (15.83%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.505 лв. 0.095 15.83% 13 23 Март 2015 10:30
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 971 / 1 783
Пазарна
капитализация
3 324 821
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) 16.22 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.11 / 0.08
Beta/Adj. Beta 0.55 / 0.70
Цена на предходно затваряне 0.600
Най-висока дневна цена 0.505
Най-ниска дневна цена 0.505
Най-висока 52-седмична цена 0.999
Най-ниска 52-седмична цена 0.47
52-седмично изменение 40.59%
Изменение от началото на годината 36.88%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 15.83% 19.97% 27.86% 15.83% 36.88% 40.59%
Спрямо максималната за периода 0.00% 27.86% 27.86% 36.88% 32.67% 49.45%
Спрямо минималната за периода 0.00% 7.45% 7.45% 7.45% 7.45% 7.45%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 2.64% 2.43% 7.34% 7.34% 29.27%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 821 000 лв.
Продажби 12 303 000 лв.
EBITDA 239 000 лв.
EBIT -1 347 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.13 лв.
ОПП 734 000 лв.
ОА/СК 1.37
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 0% 14.29% -2.78%
Счетоводна стойност на акция -0.97% -0.27% 0.05%
Общо активи -8.79% 5.17% -12.18%
Продажби -38.97% 27.10% 5.94%
EBITDA -47.48% -54.33% -17.46%
Нетна печалба 272.73% 0% 0%
ОПП -4.28% 4.84% -20.79%
Дивидент - - -