Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Януари 2015
 
23 Януари 2015 11:46 0.750 0.050 (6.25%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.750 лв. 0.050 6.25% 150 23 Януари 2015 11:46
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 200
Средно дневен обем (лева/акции) 2 626 / 3 884
Пазарна
капитализация
4 937 852
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) 24.09 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.17 / 0.12
Beta/Adj. Beta 0.88 / 0.92
Цена на предходно затваряне 0.800
Най-висока дневна цена 0.750
Най-ниска дневна цена 0.750
Най-висока 52-седмична цена 0.999
Най-ниска 52-седмична цена 0.50
52-седмично изменение 24.85%
Изменение от началото на годината 6.25%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.25% 6.25% 7.14% 15.16% 6.25% 24.85%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 6.25% 14.77% 0.00% 24.92%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 1.32% 10.95% 0.00% 1.19%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 821 000 лв.
Продажби 12 303 000 лв.
EBITDA 239 000 лв.
EBIT -1 347 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.13 лв.
ОПП 734 000 лв.
ОА/СК 1.37
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 0% 14.29% -2.78%
Счетоводна стойност на акция -0.97% -0.27% 0.05%
Общо активи -8.79% 5.17% -12.18%
Продажби -38.97% 27.10% 5.94%
EBITDA -47.48% -54.33% -17.46%
Нетна печалба 272.73% 0% 0%
ОПП -9.06% 4.84% -20.79%
Дивидент - - -