03 Април 2014 13:07 0.850 0.050 (6.25%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 

Чат

 

Годишно изменение на:

  2013 2012 2011
Цена на акция 14.29% -2.78% -49.65%
Счетоводна стойност на акция -0.27% 0.05% -0.86%
Общо активи 5.17% -12.18% -14.26%
Продажби 27.10% 5.94% 4.12%
EBITDA -54.33% -17.46% 50.62%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 4.84% -20.79% 23.90%
Дивидент - - -
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.850 лв. 0.050 6.25% 21 03 Април 2014 13:07
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 16 / 18
Пазарна капитализация 5 596 233
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) 101.75 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.19 / 0.14
Beta/Adj. Beta 0.95 / 0.96
Цена на предходно затваряне 0.800
Най-висока дневна цена 0.850
Най-ниска дневна цена 0.850
Най-висока 52-седмична цена 0.999
Най-ниска 52-седмична цена 0.65
52-седмично изменение 21.43%
Изменение от началото на годината 6.25%
 

Всички сделки Последни сделки за деня

Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00

Всички оферти Оферти - Купува / Продава

Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
 

в абсолютна стойност /  в проценти Изменение на цената

- 1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 6.25% 0.00% 0.00% 6.25% 6.25% 21.43%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 14.91% 14.91% 14.91% 14.91%
Спрямо минималната за периода 0.00% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 30.77%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.31% 0.47% 4.17% 4.17% 7.87%
 

(консолидирани)Избрани финансови показатели

Общо активи 58 687 000 лв.
Продажби 12 416 000 лв.
EBITDA -1 744 000 лв.
EBIT -3 198 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.27 лв.
ОПП 1 129 000 лв.
ОА/СК 1.42
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%

Новини