Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 20 Декември 2014
 
11 Декември 2014 11:03 0.600 0.200 (25.00%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.600 лв. 0.200 25.00% 15 11 Декември 2014 11:03
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 2 638 / 3 899
Пазарна
капитализация
3 950 282
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.13 / 0.10
Beta/Adj. Beta 0.91 / 0.94
Цена на предходно затваряне 0.800
Най-висока дневна цена 0.600
Най-ниска дневна цена 0.600
Най-висока 52-седмична цена 0.999
Най-ниска 52-седмична цена 0.50
52-седмично изменение 25.00%
Изменение от началото на годината 25.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 25.00% 0.00% 14.29% 14.29% 25.00% 25.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 25.00% 25.00% 32.13% 39.94% 39.94%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 14.29% 16.50% 11.37% 20.95% 20.95%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 821 000 лв.
Продажби 12 303 000 лв.
EBITDA 239 000 лв.
EBIT -1 347 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.13 лв.
ОПП 734 000 лв.
ОА/СК 1.37
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2013 2012 2011
Цена на акция 14.29% -2.78% -49.65%
Счетоводна стойност на акция -0.27% 0.05% -0.86%
Общо активи 5.17% -12.18% -14.26%
Продажби 27.10% 5.94% 4.12%
EBITDA -54.33% -17.46% 50.62%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 4.84% -20.79% 23.90%
Дивидент - - -