Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2017
 
20 Септември 2017 14:44 0.939 0.123 (15.07%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.939 лв. 0.123 15.07% 70 20 Септември 2017 14:44
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 75
Средно дневен обем (лева/акции) 115 / 125
Пазарна
капитализация
6 182 191
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) - / 34.35
P/B (неконс. / конс.) 0.21 / 0.15
Beta/Adj. Beta 1.39 / 1.26
Цена на предходно затваряне 0.816
Най-висока дневна цена 0.939
Най-ниска дневна цена 0.939
Най-висока 52-седмична цена 1.10
Най-ниска 52-седмична цена 0.651
52-седмично изменение 31.15%
Изменение от началото на годината 1.16%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 15.07% 14.93% 13.96% 1.68% 1.16% 31.15%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 10.57% 14.64% 14.64%
Спрямо минималната за периода 0.00% 15.07% 15.07% 15.07% 25.20% 44.24%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 14.51% 14.51% 1.62% 1.26% 1.05%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 980 000 лв.
Продажби 13 884 000 лв.
EBITDA 1 293 000 лв.
EBIT -257 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 1 470 000 лв.
ОА/СК 1.40
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 90.00% -37.50% 0%
Счетоводна стойност на акция 0.16% -0.97% -0.27%
Общо активи 0% -3.11% -8.79%
Продажби 0% 15.66% -38.97%
EBITDA -13.51% -47.48% -54.33%
Нетна печалба 0% -67.80% 272.73%
ОПП 0% -37.18% -4.28%
Дивидент - - -