Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 27 Ноември 2014
 
25 Ноември 2014 12:03 0.611 0.014 (2.24%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.611 лв. 0.014 2.24% 122 25 Ноември 2014 12:03
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 200
Средно дневен обем (лева/акции) 2 408 / 3 441
Пазарна
капитализация
4 022 704
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.14 / 0.10
Beta/Adj. Beta 0.96 / 0.97
Цена на предходно затваряне 0.625
Най-висока дневна цена 0.611
Най-ниска дневна цена 0.611
Най-висока 52-седмична цена 0.999
Най-ниска 52-седмична цена 0.611
52-седмично изменение 25.49%
Изменение от началото на годината 23.62%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.24% 1.45% 30.88% 12.71% 23.62% 25.49%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.24% 30.57% 30.88% 38.84% 38.84%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.93% 12.59% 12.71% 21.47% 21.47%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 821 000 лв.
Продажби 12 303 000 лв.
EBITDA 239 000 лв.
EBIT -1 347 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.13 лв.
ОПП 734 000 лв.
ОА/СК 1.37
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2013 2012 2011
Цена на акция 14.29% -2.78% -49.65%
Счетоводна стойност на акция -0.27% 0.05% -0.86%
Общо активи 5.17% -12.18% -14.26%
Продажби 27.10% 5.94% 4.12%
EBITDA -54.33% -17.46% 50.62%
Нетна печалба 0% 0% 0%
ОПП 4.84% -20.79% 23.90%
Дивидент - - -