Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Юли 2017
 
06 Юли 2017 11:23 0.899 0.001 (0.11%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.899 лв. 0.001 0.11% 764 06 Юли 2017 11:23
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 850
Средно дневен обем (лева/акции) 153 / 153
Пазарна
капитализация
5 918 839
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) - / 32.88
P/B (неконс. / конс.) 0.20 / 0.15
Beta/Adj. Beta 1.44 / 1.30
Цена на предходно затваряне 0.900
Най-висока дневна цена 0.899
Най-ниска дневна цена 0.899
Най-висока 52-седмична цена 1.10
Най-ниска 52-седмична цена 0.60
52-седмично изменение 49.83%
Изменение от началото на годината 5.37%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.11% 14.38% 9.10% 17.45% 5.37% 49.83%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.11% 14.38% 18.27% 18.27% 18.27%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 7.92% 9.10% 19.87% 49.83%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 8.64% 10.19% 7.03% 5.27%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 980 000 лв.
Продажби 13 884 000 лв.
EBITDA 1 293 000 лв.
EBIT -257 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 1 470 000 лв.
ОА/СК 1.40
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2016 2015 2014
Цена на акция 90.00% -37.50% 0%
Счетоводна стойност на акция 0.16% -0.97% -0.27%
Общо активи 0% -3.11% -8.79%
Продажби 0% 15.66% -38.97%
EBITDA -13.51% -47.48% -54.33%
Нетна печалба 0% -67.80% 272.73%
ОПП 0% -37.18% -4.28%
Дивидент - - -