Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 11 Февруари 2016
 
05 Февруари 2016 12:06 0.680 0.014 (2.10%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.680 лв. 0.014 2.10% 314 05 Февруари 2016 12:06
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.01% / 466
Средно дневен обем (лева/акции) 42 / 81
Пазарна
капитализация
4 476 986
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) 66.82 / -
P/B (неконс. / конс.) 0.15 / 0.11
Beta/Adj. Beta 0.39 / 0.59
Цена на предходно затваряне 0.666
Най-висока дневна цена 0.680
Най-ниска дневна цена 0.666
Най-висока 52-седмична цена 0.72
Най-ниска 52-седмична цена 0.47
52-седмично изменение 2.86%
Изменение от началото на годината 36.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.10% 36.00% 36.00% 30.52% 36.00% 2.86%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.56%
Спрямо минималната за периода 2.10% 36.00% 36.00% 38.21% 36.00% 44.68%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.89% 2.10% 2.10% 29.77% 3.34% 25.00%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 883 000 лв.
Продажби 12 532 000 лв.
EBITDA 890 000 лв.
EBIT -683 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.05 лв.
ОПП 538 000 лв.
ОА/СК 1.39
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -37.50% 0% 14.29%
Счетоводна стойност на акция 0.16% -0.97% -0.27%
Общо активи -3.12% -8.79% 5.17%
Продажби 22.89% -38.97% 27.10%
EBITDA -14.00% -47.48% -54.33%
Нетна печалба -67.32% 272.73% 0%
ОПП -35.97% -4.28% 4.84%
Дивидент - - -