Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 30 Април 2016
 
18 Април 2016 13:22 0.600 0.000 (0.00%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.600 лв. 0.000 0.00% 15 18 Април 2016 13:22
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 25
Средно дневен обем (лева/акции) 17 / 24
Пазарна
капитализация
3 950 282
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.13 / 0.10
Beta/Adj. Beta 0.38 / 0.59
Цена на предходно затваряне 0.600
Най-висока дневна цена 0.600
Най-ниска дневна цена 0.600
Най-висока 52-седмична цена 0.73
Най-ниска 52-седмична цена 0.492
52-седмично изменение 9.91%
Изменение от началото на годината 20.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 15.38% 15.38% 20.00% 20.00% 9.91%
Спрямо максималната за периода 0.00% 17.81% 17.81% 17.81% 17.81% 17.81%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 21.95%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 16.32% 16.32% 13.67% 13.29% 8.50%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 57 107 000 лв.
Продажби 13 884 000 лв.
EBITDA 1 049 000 лв.
EBIT -544 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 1 470 000 лв.
ОА/СК 1.40
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2015 2014 2013
Цена на акция -37.50% 0% 14.29%
Счетоводна стойност на акция 0.16% -0.97% -0.27%
Общо активи -3.11% -8.79% 5.17%
Продажби 15.66% -38.97% 27.10%
EBITDA -13.51% -47.48% -54.33%
Нетна печалба -67.80% 272.73% 0%
ОПП -37.18% -4.28% 4.84%
Дивидент - - -