Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 3 Август 2015
 
03 Юли 2015 11:32 0.680 0.186 (37.65%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.680 лв. 0.186 37.65% 68 03 Юли 2015 11:32
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 100
Средно дневен обем (лева/акции) 21 / 41
Пазарна
капитализация
4 476 986
Брой емитирани акции 6 583 803
P/E (неконс. / конс.) - / -
P/B (неконс. / конс.) 0.15 / 0.11
Beta/Adj. Beta 0.67 / 0.78
Цена на предходно затваряне 0.494
Най-висока дневна цена 0.680
Най-ниска дневна цена 0.680
Най-висока 52-седмична цена 0.884
Най-ниска 52-седмична цена 0.47
52-седмично изменение 15.00%
Изменение от началото на годината 15.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 37.65% 37.65% 38.21% 2.10% 15.00% 15.00%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.33% 23.08%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 37.65% 38.21% 44.68% 44.68%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 6.92% 31.27% 25.00% 7.09%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 56 696 000 лв.
Продажби 12 532 000 лв.
EBITDA 1 823 000 лв.
EBIT -785 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.11 лв.
ОПП 538 000 лв.
ОА/СК 1.38
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
Чат
 
Годишно изменение на:
  2014 2013 2012
Цена на акция 0% 14.29% -2.78%
Счетоводна стойност на акция -0.97% -0.27% 0.05%
Общо активи -8.79% 5.17% -12.18%
Продажби -38.97% 27.10% 5.94%
EBITDA -47.48% -54.33% -17.46%
Нетна печалба 272.73% 0% 0%
ОПП -4.28% 4.84% -20.79%
Дивидент - - -