Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Януари 2019
 
03 Декември 2010 13:34 1.500 0.100 (7.14%)

Юнайтед пропъртис АДСИЦ (5U7 / UNTD)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набиране чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.
Борсов код: 5U7 / UNTDПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100095063Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175147403Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Александър Жендов" 6
Телефони02/8466623
Факс02/8466623
E-mailuntdproperties@gmail.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Явор Стоянов Бояджиев, Председател на съвета на директорите
Членове на управителен орган Мирослав Русланов Русков
Росица Боянова Каралеева
Явор Стоянов Бояджиев
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании