Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Февруари 2018
 
12 Февруари 2018 16:46 2.600 0.000 (0.00%)

Регала Инвест АД (RGL / RGL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона
Борсов код: RGL / RGLПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100036133Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 202780654Принадлежност към индекс: BG TR30,
 
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Георги Стаматов № 1
Телефони(+359 52) 370 598
Факс(+359 52) 370 598
E-mailofficeikg@gmail.com
Сайт на компаниятаwww.regalainvest.bg
 
Общ брой акции 18 428 734
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Цанко Тодоров Цаков, Изпълнителен директор
Станислав Николаев Василев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Надя Радева Динчева- член на Съвета на директорите
Милена Найденова Найденова- Заместник-председател на Съвета на директорите
Михаил Николаев Статев- Председател на Съвета на директорите
Станислав Николаев Василев - Изпълнителен директор
Сава Радославов Коев- член на Съвета на директорите
Цанко Тодоров Цаков- Изпълнителен директор
Директор за връзки с инвеститорите Елена Тодорова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

Галатекс АД 45.00%