Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Юни 2018
 
31 Май 2018 12:00 2.600 0.300 (13.04%)

Регала Инвест АД (RGL / RGL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външно търговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина и др., както и всяка друга дейност, разрешена от закона
Борсов код: RGL / RGLПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100036133Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 202780654Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Георги Стаматов № 1
Телефони(+359 52) 370 598
Факс(+359 52) 370 598
E-mailregalainvest@gmail.com
Сайт на компаниятаwww.regalainvest.bg
 
Общ брой акции 18 428 734
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Цанко Тодоров Цаков, Изпълнителен директор
Радослав Николов Коев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Цанко Тодоров Цаков - член на Съвета на директорите
Надя Радева Динчева - Зам.-председател на Съвета на директорите
Ивайло Иванов Кузманов - Председател на Съвета на директорите
Радослав Николов Коев - член на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите Елена Тодорова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

Галатекс АД 45.00%