Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 16 Януари 2019
 
28 Декември 2018 10:14 0.810 0.130 (19.12%)

ИД Надежда АД (6N1 / NAD)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ЦК, на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.
Борсов код: 6N1 / NADПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100041984Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 121224198Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1408, ул. "Енос" 2, ет.5
Телефони02/8106448
Факс02/8106403
E-mailnadejda_ad@abv.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 3 935 119
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Борислав Кирилов Никлев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Борислав Кирилов Никлев
Димитър Георгиев Мурджев
Велислава Невянова Иванова
Директор за връзки с инвеститорите Любомир Михайлов Янков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Ивайло Димитров Мутафчиев 17.75%
Цеко Тодоров Минев 17.75%
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД 6.71%
 

Участия в други компании