Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 16 Януари 2019
 
31 Януари 2018 12:36 0.002 0.418 (99.52%)

ИД Индустриален Фонд АД (5I5 / INDF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране в ценни книжа, на парични средства, набирани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.
Борсов код: 5I5 / INDFПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100007993Сектор: Инвестиционни дружества и договорни фондове
БУЛСТАТ: 121247332Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1164, бул. Христо Смирненски 52А, ет. 2, ап. 5
Телефони02/9500655; 9500656
Факс02/9500656; 653323
E-mailindf@dbv.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 805 951
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Борислав Любомиров Киров, Изпълнителен директор
Даниел Георгиев Александров, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Тодор Димитров Кочев
Исмет Яшаров Саралийски
Даниел Георгиев Александров
Борислав Любомиров Киров
Директор за връзки с инвеститорите Емилия Тачева Недялкова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД 11.77%
 

Участия в други компании