15 Април 2014 14:46 86.000 0.000 (0.00%)

Булгартабак - холдинг АД (57B / BTH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Управление на акционерно участие и финансови ресурси; участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление; сделки с интелектуална собственост.
Борсов код: 57B / BTHПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11BUSOGT14Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 831636680Принадлежност към индекс: Sofix, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция София 1000, ул. "Граф Игнатиев" №62
Телефони02/987 52 11/ 12; 930 67 11; 930 68 11
Факс02/987 68 30; 930 68 31; 930 67 34
E-mailinfo@bulgartabac.bg
Сайт на компаниятаwww.bulgartabac.bg
 
Общ брой акции 7 367 222
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 156
 

Общи събрания

Дата Място Публикувана в ДВ Текст на обявата
29.06.2009 София, ул. Граф Игнатиев № 62, в административната сграда на дружеството - -
26.06.2008 София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 - -
28.06.2007 София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 39/15.05.2007 Управителният съвет на "Булгартабак - Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.VI.200...  Пълен текст
29.06.2006 София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 41/19.05.2006 Управителният съвет на "Булгартабак - Холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 2...  Пълен текст
14.12.2005 София, ул. Г. С. Раковски 108, в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - Национален дом на науката и техниката, ет. 2, зала 4 88/04.11.2005 Управителният съвет на "Булгартабак - холдинг" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 14.XII...  Пълен текст
Всички общи събрания
Ръководство Ангел Димитров, Изпълнителен директор
Венцислав Чолаков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Миглена Христова
Венцислав Чолаков
Явор Драганов
Ангел Димитров
Александър Романов
Директор за връзки с инвеститорите Емилия Коцова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2012 9.46 8.99 21.05.2013
2010 7.191769219 6.83218075805 23.06.2011
2009 0.31239 0.29677 25.06.2010
2008 3.59757 3.41769 29.06.2009
2007 0.8 0.76 26.06.2008
2006 2.63 2.45 28.06.2007
2005 0.75 0.7 29.06.2006
2004 0.49 0.45 05.05.2005
2003 0.4 0.34 29.06.2004
2002 1.4 1.19 10.07.2003
2001 0.96 0.82 08.07.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

БТ Инвест ГмбХ 79.83%
Други юридически лица 19.27%
Индивидуални участници- физически лица 0.90%
 

Участия в други компании

3. "Плевен БТ" АД 100.00%
"София БТ" АД 98.19%
"Благоевград БТ" АД 97.06%
"Хасково БТ" АД 93.25%
"Шумен БТ" АД 85.60%
"Асеновград Табак" АД 82.71%
Булгартабак-Трейд 60.00%
"Булгартабак Трейдинг" АД 34.96%
Интернешънъл Асет Банк АД 0.33%