03 Април 2014 13:07 0.850 0.050 (6.25%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използването на патенти на дружества, в които дружествота участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
Борсов код: 5BA / BHCПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100001988Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121576032Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1113, ул. Незабравка 25
Телефони02/9712391; 9712392
Факс02/971683
E-mailbhc@bhc-bg.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 6 583 803
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 19
 

Общи събрания

Дата Място Публикувана в ДВ Текст на обявата
12.06.2007 София, ул. Незабравка 25, "Парк-хотел Москва" - АД, зала "Конферанс № 8" 34/24.04.2007 Управителният съвет на "Българска холдингова компания" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционе...  Пълен текст
09.06.2006 София, ул. Незабравка 25, "Парк-хотел Москва" - АД, зала "Конферанс № 8" 33/21.04.2006 Управителният съвет на "Българска холдингова компания" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционер...  Пълен текст
10.06.2005 София, ул. Незабравка 25, "Парк-хотел Москва" - АД, зала "Конферанс № 8" 38/03.05.2005 Управителният съвет на "Българска холдингова компания" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционер...  Пълен текст
19.05.2004 София, ул. Незабравка 25, "Парк-хотел Москва" - АД, зала "Конферанс № 8" 29/09.04.2004 Управителният съвет на "Българска холдингова компания" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционер...  Пълен текст
27.06.2003 София, ул. Незабравка 25, "Парк-хотел Москва" - АД, зала "Конферанс № 8" 46/20.05.2003 Управителният съвет на "Българска холдингова компания" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционер...  Пълен текст
Всички общи събрания
Ръководство Пирин Василев Атанасов
Членове на управителен орган Димитър Иванов Миланов
Ирина Михайлова Молерова
Пирин Василев Атанасов
Директор за връзки с инвеститорите Росица Петрова Николова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Българска лизингова къща ООД 9.01%
Българска компания за текстил АД 8.95%
Български електронни системи и технологии АД 6.96%
Българска информационно- консултантска къща АД 6.95%
Българска външно- търговска компания АД 6.92%
 

Участия в други компании

Индустриален бизнес център АД 100.00%
Бистрец АД 85.56%
Търговия на едро - Сливен АД 85.27%
Харманлийска Керамика АД 81.02%
АТП Бухово АД 70.34%
Елпром АНН АД 69.00%
Търговия на едро Плевен АД 68.32%
Парк - хотел Москва АД 54.17%
Диамант АД 26.20%
София Инвест Брокеридж АД 25.00%
Парк хотел Москва АД 25.00%
Лейди 96 АД 25.00%
Българска индустриална и търговска корпорация ХАД 24.88%
Ръбър технолоджи груп АД 19.10%
Полимери АД 11.63%
Ксилема АД 6.78%
Рекорд АД 5.70%
Битко лизинг АД 3.00%
Околчица АД 0.52%
Елпром - Елин АД 0.17%
Инкомс - Телеком Холдинг АД 0.00%
Други 0.00%
Инвестмашпроект 0.00%