Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Юни 2018
 
13 Юни 2018 16:32 0.560 0.000 (0.00%)

Българска Холдингова Компания АД (5BA / BHC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Форум
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използването на патенти на дружества, в които дружествота участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
Борсов код: 5BA / BHCПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100001988Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 121576032Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1113, ул. Незабравка 25
Телефони02/9712391; 9712392
Факс02/971683
E-mailbhc@bhc-bg.com
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 6 583 803
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 19
Ръководство Пирин Василев Атанасов
Членове на управителен орган Димитър Иванов Миланов
Ирина Михайлова Молерова
Пирин Василев Атанасов
Директор за връзки с инвеститорите Росица Петрова Николова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Българска лизингова къща ООД 9.01%
Българска компания за текстил АД 8.95%
Български електронни системи и технологии АД 6.96%
Българска информационно- консултантска къща АД 6.95%
Българска външно- търговска компания АД 6.92%
 

Участия в други компании

Индустриален бизнес център АД 100.00%
Бистрец АД 85.56%
Търговия на едро - Сливен АД 85.27%
Харманлийска Керамика АД 81.02%
АТП Бухово АД 70.34%
Елпром АНН АД 69.00%
Търговия на едро Плевен АД 68.32%
Парк - хотел Москва АД 54.17%
Диамант АД 26.20%
София Инвест Брокеридж АД 25.00%
Парк хотел Москва АД 25.00%
Лейди 96 АД 25.00%
Българска индустриална и търговска корпорация ХАД 24.88%
Ръбър технолоджи груп АД 19.10%
Полимери АД 11.63%
Ксилема АД 6.78%
Рекорд АД 5.70%
Битко лизинг АД 3.00%
Околчица АД 0.52%
Елпром - Елин АД 0.17%
Инкомс - Телеком Холдинг АД 0.00%
Други 0.00%
Инвестмашпроект 0.00%