18 Ноември 2013 16:21 0.400 0.104 (20.63%)

Армейски Холдинг АД (4AF / ARMHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 | 
Вътрешни сделки
 | 
Форум
 
 
 
Анкета
Реалистична ли е новата прогноза от 2.1% ръст на БВП на правителството?

 
Общо събрание на акционерите
29 Април 2008 14:58
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Армейски Холдинг АД-София /ARMHL/, както следва: Армейски Холдинг АД-София /ARMHL/ свиква ОСА на 16.06.2008 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Тодор Ночев 30 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на решение за оправомощаване на лице от ОС, което да сключи договори от името на дружеството с членовете на Надзорния съвет. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2008 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2008 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2008 год. Пълния текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството са качени в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/ARMHL/
Сподели:

Коментари (0):
 
rpotmlqlof   (20.03.2012 14:46)
XLc8Yq , [url=http://osacjsvqdffz.com/]osacjsvqdffz[/url], [link=http://amlzjsfxhmsl.com/]amlzjsfxhmsl[/link], http://kgcrixirhcbf.com/
exikds   (19.03.2012 16:46)
ijqNgt <a href="http://ahnrbmpyrjcg.com/">ahnrbmpyrjcg</a>
 
Добави коментар
Автор:
Текст:
Моля въведете кода:
всички новини за компанията
всички новини