Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 18 Август 2019
 
30 Март 2015 15:12 1.000 0.000 (0.00%)

Алфа България АД (VZW / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW06 Февруари 2019 15:03

Финансови отчети

Тримесечен финансов отчет на индивидуална основа за последно тримесечие на 2018 г. на Алфа България АД

На основание чл.100о1, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с във връзка с чл.33а1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа /”Наредба № 2”/, Ви представяме Уведомление за финансовото състояние на Алфа България АД на индивидуална основа за четвъртото тримесечие на 2018 г.