Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Юли 2019
 
22 Юли 2019 17:00 11.800 0.000 (0.00%)

Слънце Стара Загора - Табак АД (3JO / SUN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SUN12 Април 2019 14:18

Общо събрание на акционерите

Публикация на покана за свикване на Общо събрание на акционерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Овластяване, съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, на Съвета на директорите на дружеството да приеме решение за придобиване на недвижим/и имот/и с цел изграждане на нов завод за производство на тютюневи изделия. Определяне условия на сделката.
2. Овластяване на представителите на дружеството да сключат сделката и да извършат всички необходими действия съгласно решението, прието по предходната точка.
3. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на Общото събрание.
4. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
5. Определяне размер на гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите.