Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 18 Юни 2019
 
14 Юни 2019 16:13 3.560 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (4HS / HSOF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSOF10 Януари 2019 10:46

Вътрешна информация

Уведомление по чл. 112 д от ЗППЦК

С вписване в Търговския регистър под номер 20181214161034 е увеличен капитала на „Холдинг Света София“ АД от 4 940 553 лева на 9 940 391 лева, чрез издаване на 4 999 838 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лев всяка една акция.

Прикачени файлове
HSS Uvedomlenie po chl. 112 d.pdf