Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 18 Декември 2018
 
31 Август 2018 12:23 89.000 2.000 (2.30%)

Хидропневмотехника АД (4HY / HIDPN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HIDPN07 Декември 2017 16:37

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Хидропневмотехника“ АД извърши покупка на 226 (двеста двадесет и шест) броя собствени акции с право на глас представляващи 0.0567% от капитала на Дружеството на Нерегулиран извънборсов пазар в Р България при средна цена на акциите в размер на 60.00 лева, за обща стойност 13 560.00 лева. Датата на сетълмента на сделките е 07.12.2017 г. Търговия с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 09.06.2017г. Общият брой обратно изкупени акции след тези сделки е 240 броя, представляващи 0,0602% от акционерния капитал на Дружеството.

Прикачени файлове