Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 18 Август 2019
 
16 Август 2019 13:53 42.600 0.400 (0.95%)

Химснаб България АД (58E / EMPI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI11 Февруари 2019 15:10

Уведомление за дялово участие

Промяна в дялово участие по чл.145,ал.1 и чл.148 б от ЗППЦК

Във връзка с изискването на чл. 148 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в указания срок, Ви информираме, че: на 08.02.2019 г „Астер 2000” ЕООД, ЕИК 130233926 продава акции от капитала на „Химснаб България” АД, с което участието на „Астер 2000” ЕООД в капитала на дружеството намалява от 20,68 % на 19,70% или 491 400 бр. акции.