Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 18 Юни 2019
 
04 Юни 2019 10:55 25.000 0.000 (0.00%)

Фючърс Кепитал АД (5FC / 5FC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

5FC04 Януари 2019 13:10

Уведомление за дялово участие

Уведомления по чл. 148б от ЗППЦК

Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото и в законоустановения срок Ви уведомяваме, че в деловодството на Дружеството са постъпили следните уведомления:
Уведомление за значително дялово участие от „ФЛ КЕПИТЪЛ“АД, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 31.12.2018 г. този акционер е намалил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от 99.9998% до 80.02%, които представляват 336 499 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество;
Уведомление за значително дялово участие от „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“ С.А., че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар“АД – 31.12.2018 г. този акционер е увеличил дяловото си участие в капитала на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД от 0.00% до 19.98%, които представляват 84 000 права на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество.