Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 13 Ноември 2019

BLKMДруги


Лихвено плащане

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия ДЦК, издадени от Министерство на финансите (BLKM), емисия с ISIN код - BG2040010212, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 13.07.2019 год.;
- Купон: 5 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на ДЦК,които са вписани за такива към 12.07.2019 год. (работния ден, предхождащ датата на лихвеното плащане или падежа); ;
- Последната дата за сключване на сделки с ДЦК от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 09.07.2019 год.;