Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2019

16TAДруги


Лихвено плащане

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Адара АД-София, (16TA), емисия с ISIN код – BG2100026173, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 20.06.2019 год.;
- Купон: 6.75 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 19.06.2019 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 17.06.2019 год.;