Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Юли 2019

0EA2Други


Лихвено плащане

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Елана Агрокредит АД-София, (0EA2), емисия с ISIN код - BG2100014179, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 15.04.2019 год.;
- Купон: 3.2 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 10.04.2019 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 08.04.2019 год.;