Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Май 2019

3NJОбщо събрание


Провеждане на общо събрание

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) свиква ОСА на 17.04.2019 г. от 09.00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св.Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред:
- Приемане на решение за изменение предмета на дейност на Дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.05.2019 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.04.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.04.2019 г.