Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Май 2019

RSSAДруги


Лихвено плащане

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от Недвижими имоти София АДСИЦ-София, (RSSA), емисия с ISIN код - BG2100012157, уведомяваме за следното:
- Дата на лихвено плащане: 16.03.2019 год.;
- Купон: 6.3 %;
- Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 15.03.2019 год.;
- Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 13.03.2019 год.;